TR EN

SAĞLIK VE EMEKLİLİK SİGORTALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY407 SAĞLIK VE EMEKLİLİK SİGORTALARI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere sağlık sigortasının tanımlanması, ürünler ve sundukları teminatlar ile bireysel emeklilik sigortalarının tanımlanmasıyla BES birikimlerinin ulusal ekonomiye sağlayacağı sermaye birikimi katkısının algılanmasına yönelik temel bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; Sosyal güvenlik sistemi hakkında genel bilgi, Sosyal güvenlik sistemi ile özel sağlık sigortası arasındaki farklar, Sağlık ve hastalık sigortaları, Sağlık ve hastalık sigortalarının işleyiş prosedürü, Sigortalılık başlangıcı (Operasyon süreci, Başvuru formu, Beyan Formu ve Bilgilendirme Formu) ve Özel Şartlar, Özel sağlık sigortalarında poliçe yenileme ve tahsilat Süreci, Özel sağlık sigorta ürünlerinin fiyatlandırması ve tarifeler, Tamamlayıcı sağlık sigortaları, Bireysel emeklilik sistemi, Bireysel emeklilik sisteminin tarihçesi, Bireysel emeklilik Sisteminin işleyişi, Sağlık ve bireysel emeklilik sisteminin sektör verileri gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sağlık sigortaları ile Bireysel Emeklilik sisteminin sigorta şirketlerinin işleyişleri içindeki yerini açıklar
Özel sağlık sigortası ile kamu sosyal güvenlik sistemi arasındaki farkı ayırt eder
Bireysel Emeklilik Sistemi getirilerinin diğer fon getirilerinden avantajlarını tahmin eder
Bireysel Emeklilik Sisteminde oluşan fon büyüklüklerini ekonomik kalkınmada öncelikli fonlama araçlarından olduğunu kavrayarak sınıflandırır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sosyal güvenlik sistemi hakkında genel bilgi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal güvenlik sistemi ile özel sağlık sigortası arasındaki farklar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sağlık ve Hastalık sigortaları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sağlık ve Hastalık sigortalarının işleyiş prosedürü Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortalılık başlangıcı (Operasyon süreci, Başvuru formu, Beyan Formu ve Bilgilendirme Formu) ve Özel Şartlar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Özel sağlık sigortalarında poliçe yenileme ve tahsilat süreci Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Özel sağlık sigorta ürünlerinin fiyatlandırması ve tarifeler Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tamamlayıcı sağlık sigortaları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tamamlayıcı sağlık sigortaları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tamamlayıcı sağlık sigortaları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bireysel Emeklilik Sistemi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bireysel Emeklilik Sisteminin tarihçesi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bireysel Emeklilik Sisteminin işleyişi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sağlık ve Bireysel Emeklilik Sisteminin sektör verileri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kırkbeşoğlu, E. (2014), Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Ankara: Gazi Kitabevi
Uyar, H. (2012), Bireysel Emeklilik Sistemi, İstanbul: Detay Yayıncılık
Black, K., Skipper H., Life & Health Insurance, New Jersey:Prentice Hall

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
1
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 3 6
Laboratuar 0 0 0
Okuma 5 3 15
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 12 1 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 12 2 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 61 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0