TR EN

FARMAKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP102 FARMAKOLOJİ 2 3 3 4

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Farmakodinami ve farmakokinetik -
2 - Anestezik ajanlar -
3 - Antiaritmikler-Antihipertansifler -
4 - Vazodilatörler-Antiiskemikler -
5 - Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ajanlar -
6 - İnotrop ve vasopresör ajanlar -
7 - Antimikrobik ajanlar -
8 - ARA SINAV -
9 - İlaç endüstrisi -
10 - Kanama pıhtılaşma Mekanizmaları -
11 - Antikoagulanlar-Heparine bağlı trompositepeni-Antitrombin 3 eksikliği -
12 - Antifibrolitikler-Antiagreganlar -
13 - Antidiabetikler -
14 - Kemoterapi ve immunsüpresyon ajanları -
15 - Konu Tekrarı -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -