TR EN

FARMAKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP102 FARMAKOLOJİ 2 3 3 4

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Farmakokinetik ve farmako dinamik konularının temel prensiplerini sıralar
Temel kardiovasküler farmakolojik ajanları tanır
Temel kardiyo vasküler ajanların özelliklerini sıralar
Temel kardiyovasküler farmakolojik ajanların kullanım alanlarını ayırt eder
Cardiovascular distinguish pathological conditions associated with drug use