TR EN

FARMAKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP102 FARMAKOLOJİ 2 3 3 4

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Farmakolojiye Giriş Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
2 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Farmasötik Şekiller ve Uygulama Yolları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
3 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Farmakokinetik, Farmakodinamik Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
4 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Solunum Sistemi İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
5 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Konjesif Kalp Yetmezliği ve Aritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
6 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Angino Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Periferik Vazodilatörler Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
7 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Antihipertansif, Antihiperlipidemik ve Hematopoietik Sisteme Etkili İlaçlar Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Santral Sinir Sistemi İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
10 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Otonom Sinir Sistemi İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
11 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Sindirim Sistemi İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
12 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Üriner Sistem İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
13 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Antibiyotik ve Analjezikler Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
14 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Endokrin Sistem İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
15 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Genel Tekrar Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -