TR EN

FARMAKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP102 FARMAKOLOJİ 2 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. NERMİN KOÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Temel farmakolojik kavramlar, ilaç hazırlama, uygulama ve ilaç etkileşimleri, ilaçların etki mekanizması, analjezik ajanlar, antimikrobik ajanlar, antidiyabetikler, kemoterapi ve immunsüpresyon ajanları ile ilgili bilgi kazandırmak.
İçerik: Farmasötik şekiller ve ilaç uygulama yolları, ilaç etkileşimleri, sistemler üzerinde kullanılan ilaçları ve bu ilaçların sistemler üzerindeki etkilerini içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İlaçların etki mekanizmasını, vücuda olan etkilerini ve yan etkilerini açıklar.
İlaçların birbirleriyle etkileşimlerini açıklar.
İlaç çeşitlerini ve hastaya uygulama yollarını açıklar.
İlaç dozunu hesaplar.
Sistemler üzerine etkili olan ilaçları farklı gruplar içinde inceler.
Dolaşım sistemi üzerinde etkili olan temel ilaç gruplarını açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Farmakolojiye Giriş Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
2 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Farmasötik Şekiller ve Uygulama Yolları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
3 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Farmakokinetik, Farmakodinamik Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
4 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Solunum Sistemi İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
5 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Konjesif Kalp Yetmezliği ve Aritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
6 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Angino Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Periferik Vazodilatörler Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
7 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Antihipertansif, Antihiperlipidemik ve Hematopoietik Sisteme Etkili İlaçlar Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Santral Sinir Sistemi İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
10 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Otonom Sinir Sistemi İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
11 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Sindirim Sistemi İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
12 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Üriner Sistem İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
13 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Antibiyotik ve Analjezikler Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
14 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Endokrin Sistem İlaçları Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
15 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Genel Tekrar Ders/ Tartışmalı Ders, Destek ve Yapısal Örnekler
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dural, E. (2010). Hemşireler için Farmakoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
Dökmeci, İ. (2010). Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji Kısaltılmış Temel Bilgiler: İstanbul Tıp Kitapevi
Erdoğan, M. (1996). Farmakoloji. Ankara: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Bertram, G., Katzung, S., Masters, B., Antony, J. T. (2010). Basic and Clinical Pharmacology, 11 th edition, Mc Graw Hill, LANGE, Boston.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda hastaları hazırlayabilir, gerekli anestezi ve reanimasyon uygulamalarını yapabilir.
2
Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlayabilir.
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir
2
Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verebilir.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Pratikte yeterli beceriye sahip olup, sakin ve soğukkanlıdır.
2
Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi ile ilgili temel ve uygulamalı sağlık bilgisine sahiptir.
2
Anestezi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
3
Etik standartları konusunda bilgi sahibidir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleriyle etik kurallara uygun, bilgi verici ve etkili bir biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon üniteleri ile Ağrı odalarında hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeye sahip olur

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 2 5 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 34 0 102
Genel Toplam 102
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0