TR EN

DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ADP104 DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ 2 2 2 3

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Radyolojinin tarihçesi ve diş hekimliğinde önemi. Radyasyon fiziği. -
2 - Diş hekimliğinde radyografi teknikleri. İntra oral radyografi teknikleri, açıortay tekniği, ısırma ve oklüzal radyografi. -
3 - Ekstraoral radyografi teknikleri, ranfansatör. Alt çene üst çene sinüsler. -
4 - Ekstraoral radyografi teknikleri, ranfansatör. Alt çene üst çene sinüsler. -
5 - Röntgen filmleri ve banyoları. Filtrasyon ve radyasyon ölçü birimleri. -
6 - Röntgen filmleri ve banyoları. Filtrasyon ve radyasyon ölçü birimleri. -
7 - Radyasyonun dişlere zararları. Radyoterapiden önce ve sonra ağız bakımı ve radyasyondan korunma -
8 - ARA SINAV -
9 - Radyasyonun dişlere zararları. Radyoterapiden önce ve sonra ağız bakımı ve radyasyondan korunma -
10 - Radyografilerin okunması. Radyasyondan korunma (I-II) -
11 - Radyografilerin okunması. Radyasyondan korunma (I-II) -
12 - Tomografi ve panoramik radyografiler. Dijital radyografi. Radyografik teşhis. -
13 - Tomografi ve panoramik radyografiler. Dijital radyografi. Radyografik teşhis. -
14 - Dişlerin sayı anomalilerinin radyografik görünüşleri ve dişlerin şekil ve hacim anomalilerinde radyografik görüntüler. Dişlerin şekil ve hacim anomalilerinde radyografik görüntüler. -
15 - Dişlerin sayı anomalilerinin radyografik görünüşleri ve dişlerin şekil ve hacim anomalilerinde radyografik görüntüler. Dişlerin şekil ve hacim anomalilerinde radyografik görüntüler. -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -