TR EN

MUAYENE YÖNTEMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ADP210 MUAYENE YÖNTEMİ 3 3 3 4

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Muayenehane kuruluşu için gerekli yasal işlemler -
2 - Muayenehanenin dizaynı, ofis ekipmanları, doğru renk seçimi, doğru ışıklandırma, ses izolasyonu -
3 - Randevu sistemleri -
4 - Mali kayıtların idaresi -
5 - Hasta takip programları, kayıt tutma sistemleri -
6 - Görüntüleme cihazlarının yerleşimi -
7 - Görüntüleme cihazları ile ilgili yasal düzenlemeler -
8 - ARA SINAV -
9 - Görüntüleme cihazları ile ilgili yasal düzenlemeler -
10 - Malzeme yönetimi, aktif, pasif ve ana depo kavramları -
11 - Muayenehanelerde tehlikeli maddeler ve tıbbi atık yönetimi -
12 - Aletlerin bakım ve temizliği, cihazların kalibrasyonu -
13 - Personel Oryantasyonu -
14 - Muayenehanede Yönetimin Optimizasyonu -
15 - Genel Tekrar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -