TR EN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP211 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 3 2 2 3

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri -
2 - Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi ve Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler -
3 - Enfeksiyon hastalıklarının nedenleri , belirti ve bulguları -
4 - Mikroorganizmalar ve virulans faktörleri Konak savunma mekanizmaları, kişisel korunma yöntemleri -
5 - Bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemleri -
6 - Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar -
7 - Üst solunum yolu enfeksiyonları -
8 - ARA SINAV -
9 - Kan ve kan ürünleri yoluyla bulaşan hastalıklar -
10 - Fekal-Oral yolla bulaşan hastalıklar -
11 - cinsel yolla bulaşan hastalıklar Acquiredimmunodeficiencysyndrome (AIDS) ve korunma -
12 - Cerrahi alan enfeksiyonları -
13 - A gurubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonları Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozu -
14 - Akut ishaller -
15 - Üriner sistem enfeksiyonları -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -