TR EN

İKTİSADA GİRİŞ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF109 İKTİSADA GİRİŞ I 2 3 3 4

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Temel ekonomik düşünce ve kavramlar Anlatma, Soru-Cevap
2 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Arz ve talep modeli Anlatma, Örnek Olay
3 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Esneklik ve kullanım alanları Anlatma, Örnek Olay
4 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Talep eğrisi ve tüketici davranışları Anlatma, Örnek Olay
5 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Arz eğrisi ve firma davranışları Anlatma, Örnek Olay
6 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Kişilerin piyasalarda etkileşimi Anlatma, Örnek Olay
7 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Maliyet ve zaman içinde firmalardaki değişiklikler Anlatma, Örnek Olay
8 - ARA SINAV -
9 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Tam Rekabet Piyasası ve Tekel Anlatma, Problem Çözme
10 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Ürün farklılaştırma Anlatma, Problem Çözme
11 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Tekelci rekabet ve oligopol Anlatma
12 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Emek piyasaları, Vergiler, Transferler ve Gelir Dağılımı, Kamu Malları ve Dışsallıklar Anlatma
13 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Milli Gelir Analizi Anlatma
14 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. İstihdam, İşsizlik, Enflasyon Anlatma
15 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Genel Tekrar Anlatma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -