TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Çalışma Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezunları; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlik ocaklari, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tibbi yazilim (tibbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satiş ve tanitim işlerinde, ambulans şirketlerinde,Tıp merkezleri ve poliklinikler,Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde (Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SGK),Tıbbi Laboratuvarlar,Huzurevi ve Rehabilitasyon merkezleri,Diyaliz üniteleri,Ağız ve diş sağlığı merkezleri,Belediye sağlık merkezleri, dernek ve vakıflara ait sağlık kuruluşları, Medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde,Sağlık ocakları,Özel muayenehane hekimlikleri,Sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler,Özel sağlık sigortası şirketlerinde görev alabilmektedirler.

 

Yatay Geçiş

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Dikey Geçiş

İşletme , Sağlik İdaresi , Sağlik Kuurumlari İşletmeciliği , Sağlik Kurumlari Yöneciliği ; Sağlik Yönetimi