TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Tıbbi sekreterlik mesleğinin anlam ve kapsamını, amaçlarını ve iş yaşamındaki önemini açıklar
2
Tıbbi Sekreterlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını sıralar
3
Tıbbi Sekreterlikte evrak yönetimini açıklar ve uygular
4
Tıp/tıbbi sekreterlerinin hasta ve hasta yakınları ile ilişkilerinde uymaları gereken kuralları sıralar

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Sekreterlik mesleği ve Tıp sekreterliğinin mesleki esaslarını ve etik kurallarını sıralar, Sekreterlikte uyulması gereken protokol kurallarını sıralar
2
Tıbbi sekreterlik alanı ile ilgili olan tıbbi terim ve kavramları bilir ve açıklar
3
Alanı ile ilgili olarak rapor hazırlama bilgisine sahiptir
4
Alanında evrak yönetimini bilir ve uygular
5
Bİlgisayar programları konusunda bilgi sahiptir klavye teknikleri bilgisine sahiptir etkin olarak kullanır
6
Dosyalama ve arşivleme bilgisine sahiptir, etkin olarak dosylama ve arşivleme yapar

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Sağlık kurumları içerisinde bireysel olarak çalışır
2
Sağlık kurumu içerisinde sorumluluk alır ve yerine getirir

Öğrenme Yetkinliği

1
Sağlık enformasyon sistemelerini bilir
2
Çalışma konusu ile ilgili kavramları öğrenir açıkları ve kullanır

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
2
Ekip içerisinde yer alır , grup çalışmalarında yer alır ve gerektiğinde sorumluluk üstlenir

Alana Özgü Yetkinlik

1
Tıbbı sekreterlik mesleğine ilişkin olarak tıbbi kavramları bilir ve kullanır
2
Sağlık kurumu içerisinde dosyalama arşivleme ve evrak yönetimi işlemlerini yerine getirir

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Tıbbi sekreterlik mesleğinin anlam ve kapsamını, amaçlarını ve iş yaşamındaki önemini açıklar
2
Tıbbi Sekreterlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını sıralar
3
Tıbbi Sekreterlikte evrak yönetimini açıklar ve uygular
4
Tıp/tıbbi sekreterlerinin hasta ve hasta yakınları ile ilişkilerinde uymaları gereken kuralları sıralar
5
Sekreterlik mesleği ve Tıp sekreterliğinin mesleki esaslarını ve etik kurallarını sıralar, Sekreterlikte uyulması gereken protokol kurallarını sıralar
6
Tıbbi sekreterlik alanı ile ilgili olan tıbbi terim ve kavramları bilir ve açıklar
7
Alanı ile ilgili olarak rapor hazırlama bilgisine sahiptir
8
Alanında evrak yönetimini bilir ve uygular
9
Bİlgisayar programları konusunda bilgi sahiptir klavye teknikleri bilgisine sahiptir etkin olarak kullanır
10
Dosyalama ve arşivleme bilgisine sahiptir, etkin olarak dosylama ve arşivleme yapar
11
Sağlık kurumları içerisinde bireysel olarak çalışır
12
Sağlık kurumu içerisinde sorumluluk alır ve yerine getirir
13
Sağlık enformasyon sistemelerini bilir
14
Çalışma konusu ile ilgili kavramları öğrenir açıkları ve kullanır
15
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
16
Ekip içerisinde yer alır , grup çalışmalarında yer alır ve gerektiğinde sorumluluk üstlenir
17
Tıbbı sekreterlik mesleğine ilişkin olarak tıbbi kavramları bilir ve kullanır
18
Sağlık kurumu içerisinde dosyalama arşivleme ve evrak yönetimi işlemlerini yerine getirir

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Tıbbi sekreterlik mesleğinin anlam ve kapsamını, amaçlarını ve iş yaşamındaki önemini açıklar
Tıbbi Sekreterlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını sıralar
Tıbbi Sekreterlikte evrak yönetimini açıklar ve uygular
Tıp/tıbbi sekreterlerinin hasta ve hasta yakınları ile ilişkilerinde uymaları gereken kuralları sıralar
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Sekreterlik mesleği ve Tıp sekreterliğinin mesleki esaslarını ve etik kurallarını sıralar, Sekreterlikte uyulması gereken protokol kurallarını sıralar
Tıbbi sekreterlik alanı ile ilgili olan tıbbi terim ve kavramları bilir ve açıklar
Alanı ile ilgili olarak rapor hazırlama bilgisine sahiptir
Alanında evrak yönetimini bilir ve uygular
Bİlgisayar programları konusunda bilgi sahiptir klavye teknikleri bilgisine sahiptir etkin olarak kullanır
Dosyalama ve arşivleme bilgisine sahiptir, etkin olarak dosylama ve arşivleme yapar
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sağlık kurumları içerisinde bireysel olarak çalışır
Sağlık kurumu içerisinde sorumluluk alır ve yerine getirir
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Sağlık enformasyon sistemelerini bilir
Çalışma konusu ile ilgili kavramları öğrenir açıkları ve kullanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
Ekip içerisinde yer alır , grup çalışmalarında yer alır ve gerektiğinde sorumluluk üstlenir
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Tıbbı sekreterlik mesleğine ilişkin olarak tıbbi kavramları bilir ve kullanır
Sağlık kurumu içerisinde dosyalama arşivleme ve evrak yönetimi işlemlerini yerine getirir