TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı; sağlık sektörünün kamu ve özel alanlarında istihdam edilmek üzere, bir sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek,Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten,sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapan,hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutan, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürür,hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları dosyalar, arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürüten, belirlenen sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini yapan,tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleyerek sonuçlarını üst yönetime raporlayan,hasta dosyaları arşivinin kurulum ve işleyişinde görev alan, hasta dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesini sağlayan, Hastanın taburcu ve transfer işlemlerini yapan, kurumlar arası iletişimi sağlayan personeller yetişmektir.

Kariyer Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

İşletme , Sağlik İdaresi , Sağlik Kuurumlari İşletmeciliği , Sağlik Kurumlari Yöneciliği ; Sağlik Yönetimi