TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı Sağlık sektörünün kamu ve özel alanlarında istihdam edilmek üzere; Bir sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütebilen, randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapabilen, hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutan, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürebilen, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları dosyalama, arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürütebilen, belirlenen sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini yapabilen, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleyerek sonuçlarını üst yönetime raporlayabilen, hasta dosyaları arşivinin kurulum ve işleyişinde görev alarak, hasta dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesini sağlayabilen, hastanın taburcu ve transfer işlemlerini yapabilen ve kurumlar arası iletişimi sağlayabilen yetkinlikte Tıbbi Sekreterler yetişmektir.

Programın Hedefi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının temel hedefleri;

-Sekreterlik alanında teorik ve uygulamalı bilgiye sahip,

-Mesleği ile ilgili teknik terimleri bilen,

-Hastane otomasyonu sistemlerini kullanabilen,

-Hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurabilen,

-Zamanı etkin kullanabilen,

-Hızlı klavye kullanabilen,

-Yazışma ve protokol kurallarını bilen ve doğru şekilde uygulayan,

-Organize etme kabiliyeti gelişmiş,

-Hasta haklarını bilen, gözeten ve bunlara uygun davranabilen,

-Ekip çalışmasına uygun,

-Sekreterlik mesleğinin gereklerini etik değerlere bağlık kalarak yerine getirecek donanımlı Tıbbi Sekreterler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler. Devlet personeli olarak çalışmak isteyenler ise KPSS' ye girerek gerekli puanı almaları halinde Tıbbi Sekreter olarak atanabilmektedir.

Çalışma Alanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezunları; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve klinikler, özel muayenehane hekimlikleri, tıbbi yazilim (tıbbi dergi, bülten vb.) şirketleri, medikal malzemenin satış ve tanıtım işleri, ambulans şirketleri,Tıp merkezleri ve poliklinikler,Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri (Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SGK),Tıbbi Laboratuvarlar,Huzurevi ve Rehabilitasyon merkezleri,Diyaliz üniteleri,Ağız ve diş sağlığı merkezleri,Belediye sağlık merkezleri, dernek ve vakıflara ait sağlık kuruluşları, Medikal malzemenin satış ve tanıtım işleri,Sağlık ocakları,Özel muayenehane hekimlikleri, sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler ve özel sağlık sigortası şirketlerinde görev alabilmektedirler.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir. TYT ile öğrenci kabul eden Önlisans programlarının tamamına Yatay Geçiş yapabilir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

ÖSYM'nin resmi sayfasında yer alan 2022 DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri Kılavuzunda yer aldığı üzere Tıbbi Sekreterlik Ön Lisans Programını tamamlayan adaylar; İşletme, Sağlık Yönetimi ve Uluslararası İşletme Yönetimi programına DGS ile geçiş yapabilir.