TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı’ndan “Sosyolog” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, özel ve resmi kuruluşların farklı pozisyonlarında çalışabilmektedir. Alacakları pedagojik formasyonla birlikte orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi akademik olarak mesleklerine devam edebilmektedirler. Mezunlarımız gerek ulusal Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza ve Tutukevleri gibi kamu kuruluşlarında gerekse UNDP, WB, UNESCO, UNICEF, ILO gibi  uluslararası kuruluşlarda sosyolog, uzman, eğitmen, koordinatör, planlamacı, öğretmen gibi görevlerde bulunabilirler.

Çalışma Olanakları

Mezunlarımızın, lisans öğrenimleri boyunca aldıkları eğitimin getirisi olarak elde ettikleri bilgi birikimi ile ulusal ve/veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri hedeflenmiştir. Bölümden mezun olan öğrencilerimiz, eğitim, medya, araştırma, reklam, kültür-sanat, halkla ilişkiler ve sosyal hizmetler alanlarında çalışan tüm kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

Yatay Geçiş

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Dikey Geçiş

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.