TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sosyoloji Bölümü, sosyolojik tahayyüle sahip mezunlarının; küresel dünyadaki olguları, anlamları ve süreçleri sürdürebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre nesnel olarak analiz edebilmesini,  araştırma tasarımı ve projelendirme becerilerini bilgi-iletişim teknolojilerini de kullanarak sorunlara çözüm üretebilmesini ve sosyal iletişim becerilerine ve mesleki yeterliliklere sahip olabilmesini amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Dört yıllık sosyoloji eğitiminin sonunda kazanmış oldukları ve ilgili sosyal bilim disiplinlerinin desteklediği bilgi birikimiyle de beslenen sosyolojik tahayyül sayesinde öğrenciler, hızlı ve yoğun bir değişimin yaşandığı küresel dünyadaki kompleks sosyal örüntüleri, anlamları ve süreçleri; ilgili yöntemleri, veri toplama ve analiz tekniklerini ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak,  tarihsel-kültürel bağlam içinde tanımlar ve yorumlar, sosyolojik teoriler ve yöntemler desteğiyle projelendirdiği araştırma sürecinde analiz eder, karşılaştırır, çıkarımlarda bulunur ve sürdürülebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre yansız bir bakışla değerlendirir.

Kariyer Olanakları

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı’ndan “Sosyolog” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, özel ve resmi kuruluşların farklı pozisyonlarında çalışabilmektedir. Alacakları pedagojik formasyonla birlikte orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi akademik olarak mesleklerine devam edebilmektedirler. Mezunlarımız gerek ulusal Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza ve Tutukevleri gibi kamu kuruluşlarında gerekse UNDP, WB, UNESCO, UNICEF, ILO gibi  uluslararası kuruluşlarda sosyolog, uzman, eğitmen, koordinatör, planlamacı, öğretmen gibi görevlerde bulunabilirler.

Bölümün Geleceği

Günümüzde toplumu anlamak ve kavramak, toplumsal düşünmek, toplumun sorunlarına çözüm üretmek her geçen gün daha da önemli bir hale gelmiştir. Dolayısıyla bir toplumu yönetmek, uyum sağlamak, toplum ile sağlıklı ilişkiler kurmak için sosyoloji gerekli bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle göç, siyaset, iletişim, medya, toplumsal cinsiyet, aile gibi alanların her geçen gün kendini daha da fazla hissettirmesi sosyologlara olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu anlamda hem kamuda hem de özel sektörde sosyologlara olan ihtiyaç gelecekte de artacak ve istihdam alanları yenilenecektir.  

 

Kimler Seçmeli

Sosyoloji Bölümü, toplumsal çalışmalar yapmayı, gündelik yaşamı, sosyal etkileşimleri ve kültürü incelemeyi, okumayı, anlamayı, yorum yapmayı, eleştirmeyi, analitik düşünmeyi ve sosyolojik analizler yapmayı seven, insan ve topluma dair merak etmeyi önceleyen herkes için uygun bir tercihtir.

 

Çalışma Alanları

Mezunlarımızın, lisans öğrenimleri boyunca aldıkları eğitimin getirisi olarak elde ettikleri bilgi birikimi ile ulusal ve/veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri hedeflenmiştir. Bölümden mezun olan öğrencilerimiz, eğitim, medya, araştırma, reklam, kültür-sanat, halkla ilişkiler ve sosyal hizmetler alanlarında çalışan tüm kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.