TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sosyoloji Bölümü, sosyolojik tahayyüle sahip mezunlarının; küresel dünyadaki olguları, anlamları ve süreçleri sürdürebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre nesnel olarak analiz edebilmesini,  araştırma tasarımı ve projelendirme becerilerini bilgi-iletişim teknolojilerini de kullanarak sorunlara çözüm üretebilmesini ve sosyal iletişim becerilerine ve mesleki yeterliliklere sahip olabilmesini amaçlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı’ndan “Sosyolog” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, özel ve resmi kuruluşların farklı pozisyonlarında çalışabilmektedir. Alacakları pedagojik formasyonla birlikte orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi akademik olarak mesleklerine devam edebilmektedirler. Mezunlarımız gerek ulusal Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza ve Tutukevleri gibi kamu kuruluşlarında gerekse UNDP, WB, UNESCO, UNICEF, ILO gibi  uluslararası kuruluşlarda sosyolog, uzman, eğitmen, koordinatör, planlamacı, öğretmen gibi görevlerde bulunabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.