TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Sosyoloji Bölümü, sosyolojik tahayyüle sahip mezunlarının; küresel dünyadaki olguları, anlamları ve süreçleri sürdürebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre nesnel olarak analiz edebilmesini,  araştırma tasarımı ve projelendirme becerilerini bilgi-iletişim teknolojilerini de kullanarak sorunlara çözüm üretebilmesini ve sosyal iletişim becerilerine ve mesleki yeterliliklere sahip olabilmesini amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Dört yıllık sosyoloji eğitiminin sonunda kazanmış oldukları ve ilgili sosyal bilim disiplinlerinin desteklediği bilgi birikimiyle de beslenen sosyolojik tahayyül sayesinde öğrenciler, hızlı ve yoğun bir değişimin yaşandığı küresel dünyadaki kompleks sosyal örüntüleri, anlamları ve süreçleri; ilgili yöntemleri, veri toplama ve analiz tekniklerini ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak,  tarihsel-kültürel bağlam içinde tanımlar ve yorumlar, sosyolojik teoriler ve yöntemler desteğiyle projelendirdiği araştırma sürecinde analiz eder, karşılaştırır, çıkarımlarda bulunur ve sürdürülebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre yansız bir bakışla değerlendirir.