TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Kamu kuruluşları ve özel alanlarda geniş istihdam olanaklarına sahip olan Endüstri Mühendisleri, bankacılıktan, otomotive, telekominikasyondan, enerjiye kadar çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Endüstri Mühendislerinin, çalıştıkları sektörlere göre iş pozisyonları ve departmanları da farklılık göstermektedir. Endüstri mühendislerinin çalışabilecekleri sektörler arasında otomotiv, tekstil, üretim & endüstriyel ürünler, bilişim, finans, danışmanlık, elektrik elektronik, maden ve metal Sanayi, telekominikasyon, yapı, gıda, kimya, hizmet, eğitim, taşımacılık, sağlık ve enerji yer almaktadır.
Üretim planlama, Lojistik, Kalite yönetimi, Pazarlama ve Satış, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Ürün ve Süreç Geliştirme, Finansal Planlama, Araştırma ve Geliştirme, Akademik Kariyer, Yenilikçilik (İnovasyon) Uygulamaları, Bilgi Yönetimi vb. alanlar Endüstri Mühendislerinin çalışabilecekleri alanlar arasında yer alır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, gelişen ve değişen teknolojiye paralel olarak eğitim müfredatını daima yenilemektedir.

 

Çalışma Olanakları

Endüstri mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarin verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amaciyla, insan, malzeme, makine,enerji, para, teknoloji ve bilgi kaynaklarinin bir sistem şeklinde tasarimini, geliştirilmesini ve etkili bir şekilde kullanilmasini sağlayan mühendislik dalidir. Endüstri mühendisliği etkin üretim ve servis sistemleri kurmak için mühendislik analiz ve tasarim yöntemleri ile matematik, bilgisayar, sosyal ve fen bilimlerindeki bilgi birikiminden yararlanir. Endüstri mühendisleri, karmaşik problemlerin çözümünü sağlayabilecek etkili üretim hizmet sistemlerinin tasarimini, planlamasi, iyileştirmesi ve kontrolü üzerinde çalişirlar.

Yatay Geçiş

Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanan  yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Dikey Geçiş