TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bölümümüzün temel amacı: Mezunlarımızı, lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde, işletme ve kuruluşlarda iş sistem ve süreçlerinin etkenlik, verimlilik, kazançlılık, esneklik, duyarlılık, sürdürülebilirlik ve yüksek kalite ilkeleri doğrultusunda çevreyle uyumlu bir biçimde iyileştirilmesini, tasarımını ve yönetilmesini sağlayabilecek donanım ve niteliklere sahip, toplumsal sorumluluğu ve meslek etiği güçlü, çağdaş ve nitelikli Endüstri Mühendisleri olarak yetiştirmektir.
 
Program Eğitim Amaçları
Bu temel amaç çerçevesinde yetiştirilen mezunlarımız;

1.  Temel mühendislik formasyonuna ve çağdaş mesleki donanıma sahip olma nitelikleriyle işletme ve yönetim sorunlarına takım çalışması içinde ve gerektiğinde bireysel olarak araştırıcı, yaratıcı, yenilikçi, verimliliği artırıcı, bilimsel çözümler sağlayabilirler;

2.  Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek güncel teknolojiyi ve Endüstri Mühendisliği alanındaki gelişmeleri izleyebilirler; lisansüstü çalışmalar yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilirler, gerektiğinde bilimsel araştırmalarda ve projelerde yer alabilirler;

3.  Ulusal ve uluslararası işletme ve kuruluşların zaman içinde her yönetim basamağında başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilirler, mesleğinin uygulamalarında etkin ve yönlendirici olarak yer alabilirler, yöneticilik yapabilirler;

4.  Dünyaya açık, sorgulayıcı, girişimci, özgüvenli, önder nitelikli, takım çalışmasına yatkın, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, örnek bir kişilik sergilerler.

 

Kariyer Olanakları

Kamu kuruluşları ve özel alanlarda geniş istihdam olanaklarına sahip olan Endüstri Mühendisleri, bankacılıktan, otomotive, telekominikasyondan, enerjiye kadar çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Endüstri Mühendislerinin, çalıştıkları sektörlere göre iş pozisyonları ve departmanları da farklılık göstermektedir. Endüstri mühendislerinin çalışabilecekleri sektörler arasında otomotiv, tekstil, üretim & endüstriyel ürünler, bilişim, finans, danışmanlık, elektrik elektronik, maden ve metal Sanayi, telekominikasyon, yapı, gıda, kimya, hizmet, eğitim, taşımacılık, sağlık ve enerji yer almaktadır.
Üretim planlama, Lojistik, Kalite yönetimi, Pazarlama ve Satış, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Ürün ve Süreç Geliştirme, Finansal Planlama, Araştırma ve Geliştirme, Akademik Kariyer, Yenilikçilik (İnovasyon) Uygulamaları, Bilgi Yönetimi vb. alanlar Endüstri Mühendislerinin çalışabilecekleri alanlar arasında yer alır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, gelişen ve değişen teknolojiye paralel olarak eğitim müfredatını daima yenilemektedir.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanan  yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar