TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bölümümüzün temel amacı: Mezunlarımızı, lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde, işletme ve kuruluşlarda iş sistem ve süreçlerinin etkenlik, verimlilik, kazançlılık, esneklik, duyarlılık, sürdürülebilirlik ve yüksek kalite ilkeleri doğrultusunda çevreyle uyumlu bir biçimde iyileştirilmesini, tasarımını ve yönetilmesini sağlayabilecek donanım ve niteliklere sahip, toplumsal sorumluluğu ve meslek etiği güçlü, çağdaş ve nitelikli Endüstri Mühendisleri olarak yetiştirmektir.     Program Eğitim Amaçları     Bu temel amaç çerçevesinde yetiştirilen mezunlarımız;     1.  Temel mühendislik formasyonuna ve çağdaş mesleki donanıma sahip olma nitelikleriyle işletme ve yönetim sorunlarına takım çalışması içinde ve gerektiğinde bireysel olarak araştırıcı, yaratıcı, yenilikçi, verimliliği artırıcı, bilimsel çözümler sağlayabilirler;   2.  Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek güncel teknolojiyi ve Endüstri Mühendisliği alanındaki gelişmeleri izleyebilirler; lisansüstü çalışmalar yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilirler, gerektiğinde bilimsel araştırmalarda ve projelerde yer alabilirler;   3.  Ulusal ve uluslararası işletme ve kuruluşların zaman içinde her yönetim basamağında başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilirler, mesleğinin uygulamalarında etkin ve yönlendirici olarak yer alabilirler, yöneticilik yapabilirler;   4.  Dünyaya açık, sorgulayıcı, girişimci, özgüvenli, önder nitelikli, takım çalışmasına yatkın, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, örnek bir kişilik sergilerler.  

 

Programın Hedefi

Özgörüş (Vizyon)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün özgörüşü,

Çağdaş ve nitelikli eğitim sistemi ile ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel kuruluşlarca kabul ve takdir gören; öğrencilerine fark yaratacak değerler kazandıran; araştırmacı, yenilikçi, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, yarışmacı, girişimci, önder nitelikli Endüstri Mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 

Özgörev (Misyon)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün özgörevi (misyonu),

  • Analitik ve yaratıcı düşünce yeteneğine sahip, (Örnek: PEA1ve/veya  PEA2)
  • Sürekli öğrenen ve kendini geliştiren,
  • Görev aldığı kuruluşta kaynakların en verimli şekilde kullanılması konusunda sürekli çalışmalar yapan,
  • Araştıran ve sorunlara çözüm üretebilen, öğrendiklerini kullanabilen,
  • Her zaman katma değerli çalışmalar yapmayı ilke edinen,
  • Uluslararası profesyonel iş değerlerine ve iş etiğine sahip,
  • Girişimci ve önder nitelikli

Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

 

                                           Programın Öğrenci Çıktıları
                       Program mezunları aşağıdaki  bilgi ve becerileri kazanırlar

1

mühendislik, bilim ve matematik temellerine dayanarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

2

halk sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra global, kültürel, sosyal, çevre ve ekonomik faktörleri dikkate alarak belirli ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi

3

çeşitli paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi

4

mühendislikte etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin global, ekonomik, çevre ve toplum ile ilgili bağlamlarındaki etkisini dikkate alarak bilinçli kararlar verme yeteneği

5

üyelerinin birlikte liderlik sağladığı, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yarattığı, hedefler belirlediği, görevleri planladığı ve hedefleri karşıladığı bir ekipte etkili bir şekilde çalışabilme becerisi

6

uygun deney tasarlama ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuca varmak için mühendislik esaslarını uygulama becerisi

7

uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama yollarını bulma becerisi

 

Kariyer Olanakları

Kamu kuruluşları ve özel alanlarda geniş istihdam olanaklarına sahip olan Endüstri Mühendisleri, bankacılıktan, otomotive, telekominikasyondan, enerjiye kadar çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Endüstri Mühendislerinin, çalıştıkları sektörlere göre iş pozisyonları ve departmanları da farklılık göstermektedir. Endüstri mühendislerinin çalışabilecekleri sektörler arasında otomotiv, tekstil, üretim & endüstriyel ürünler, bilişim, finans, danışmanlık, elektrik elektronik, maden ve metal Sanayi, telekominikasyon, yapı, gıda, kimya, hizmet, eğitim, taşımacılık, sağlık ve enerji yer almaktadır.
Üretim planlama, Lojistik, Kalite yönetimi, Pazarlama ve Satış, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Ürün ve Süreç Geliştirme, Finansal Planlama, Araştırma ve Geliştirme, Akademik Kariyer, Yenilikçilik (İnovasyon) Uygulamaları, Bilgi Yönetimi vb. alanlar Endüstri Mühendislerinin çalışabilecekleri alanlar arasında yer alır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, gelişen ve değişen teknolojiye paralel olarak eğitim müfredatını daima yenilemektedir.

 

Bölümün Geleceği

Mühendislik yetkinlikleri ile çalıştıkları kurumlarda kaliteyi ve verimi artıran, maliyetleri düşüren Endüstri Mühendisleri, aranılan saygın mühendislik dalları arasında yer alır. Hemen hemen her iş alanında çalışma olanağına sahip bulunan Endüstri Mühendislerine duyulan gereksinim ise her geçen gün artmaktadır. Bilinçlenen kurum ve kuruluşlar, Endüstri Mühendislerinin önemini kavramış olup, kalitesini ve verimliliğini artırmak, iş süreçlerini geliştirmek ve en iyi şekilde yönetebilmek amacıyla Endüstri Mühendisi istihdam etmeye başlamışlardır. Küreselleşen dünyada kıt kaynakların verimli bir şekilde kullanılması daha da önem kazanacak ve Endüstri Mühendislerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artacaktır.

Kimler Seçmeli

Endüstri Mühendisliği, hayata sistem bakış açısıyla bakabilen, olayları nedenleriyle sorgulayabilen, yöntem geliştirmeyi yaşam biçimi haline getirmiş, hızlı karar verebilen, verimlilik arttırma ve süreç geliştirme konularında kendini geliştirmek isteyen kişiler için uygun bir tercih olabilir.

Çalışma Alanları

Endüstri mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarin verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amaciyla, insan, malzeme, makine,enerji, para, teknoloji ve bilgi kaynaklarinin bir sistem şeklinde tasarimini, geliştirilmesini ve etkili bir şekilde kullanilmasini sağlayan mühendislik dalidir. Endüstri mühendisliği etkin üretim ve servis sistemleri kurmak için mühendislik analiz ve tasarim yöntemleri ile matematik, bilgisayar, sosyal ve fen bilimlerindeki bilgi birikiminden yararlanir. Endüstri mühendisleri, karmaşik problemlerin çözümünü sağlayabilecek etkili üretim hizmet sistemlerinin tasarimini, planlamasi, iyileştirmesi ve kontrolü üzerinde çalişirlar.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanan  yönetmelik hükümleri uygulanır.