TR EN

İDARİ VE MESLEKİ ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY330 İDARİ VE MESLEKİ ETİK 6 3 3 7

KAYNAKLAR

Yüksel, C. (2011). Devlette Etik. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
Aydın, İ. (2012). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. 5. Baskı, Ankara: Pagem Akademi
Pieper, A. (2012). Etiğe Giriş, 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.