TR EN

İDARİ VE MESLEKİ ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY330 İDARİ VE MESLEKİ ETİK 6 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Etik ile ilgili temel kavramları tanımlar. (Identify)
Etik ve ahlak kavramları arasındaki farklılıkları listeler. (List)
Etik dışı davranışların sonuçları hakkında karar verir. (Determine )
Evrensel etik değerleri açıklar. (Explain)
Etik yaklaşımlar arasında karşılaştırmalar yapar. (Compare)