TR EN

BİTİRME TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TEZ402 BİTİRME TEZİ 8 2 1 7

KAYNAKLAR

KARASAR N.,Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Nobel Yayın Dağıtım (2015).
MURRAY R., Tez Nasıl Yazılır, Anı Yayıncılık (2014)