TR EN

BİTİRME TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TEZ402 BİTİRME TEZİ 8 2 1 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir konuyu literatürde araştırma ve öğrenme becerisini kazanır
Kendi başına konuyu sebep ve sonuçlarıyla birlikte ortaya koyma becerisi kazanır
Kaynak taramayı öğrenir
Tez yazım formatını öğrenir