TR EN

DİZİ VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY422 DİZİ VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ 5 4 3 5

KAYNAKLAR

Kabadayı,L. (2013).Film Eleştirisi Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Wollen, P. (2004). Sinemada Göstergeler ve Anlam. İstanbul: Metis Yayınları.
Corrigan T. (1997). A Short Guide to Writing About Film. New York: Longman Press.
Özden, Z. (2000). Film Eleştrisi. İstanbul: Afa Yayınları.