TR EN

DİZİ VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY422 DİZİ VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere filmsel anlam yaratımını oluşturan temel kavramları ve paradigmaları tartışacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; film eleştirisi, eleştirmenin sorumlulukları, eleştiri yazının temel kavramları, tarihsel, sosyolojik, felsefi, ideolojik, göstergebilimsel, psikanalitik ve tür eleştirisi gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sinemayı diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Çağdaş ve uyarlama eserleri yorumlar.
Eleştirinin çeşitli boyutlarını tanımlar.
Film ve dizileri analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Film eleştirisinin tanımı Film eleştirisinin amaçları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Eleştirmenin sorumluluğu İzleme Raporu yazısı Tanıtım yazısı Eleştirel makale Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Sinema ve toplumsal teori Popüler film okumaları-eleştiri ayrımı Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Geleneksel temsil yaklaşımları Görsel kodlar ve sinemada anlam Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Tarihsel eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Auteur eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme İdeolojik eleştiri ve temsil politikaları yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Tür eleştirisi Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Göstergebilimsel eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Film-zihin ve felsefi eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Feminist eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Queer eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Postmodern film eleştirisi Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Genel tekrar Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kabadayı,L. (2013).Film Eleştirisi Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Wollen, P. (2004). Sinemada Göstergeler ve Anlam. İstanbul: Metis Yayınları.
Corrigan T. (1997). A Short Guide to Writing About Film. New York: Longman Press.
Özden, Z. (2000). Film Eleştrisi. İstanbul: Afa Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
1
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
1
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
1
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
1
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
1
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
1
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0