TR EN

İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT212 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II 4 3 3 6

KAYNAKLAR

Kağıtçıbaşı, Ç.(2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.
Adler, A. (1984). Yaşama Sanatı. İstanbul: Say Yayınları.
Emiroğlu, V. (1995). Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. İstanbul: Şafak Matbaacılık.
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi. Yaşlılık Gerçeği. Ankara: 2004.
İl, S. (1999). Evlilik ve Eş Seçimi. H.Ü. Sosyal Hizmetler Dergisi. (Deprem Özel Sayısı). Cilt: 1,Sayı: 10, Sy: 16-20.
Zastrow, C. ve Kirst-A. K. (2016). İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre. Ankara: Nika Yayınları.