TR EN

İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT212 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencinin, öncelikli olarak kendi düşünce biçimini, kognitif yapısını, kendi gelişim ortamını, aktarılan bilgiler çerçevesinde sorgulamasını ve gözden geçirerek yeniden düzenlemesini sağlayabilmektir. Bununla birlikte alan elemanı olarak tüm etkinliklerinde; tüm bireylerin (paydaşların) düşünce, davranış, algı, tutum ve inanç sistemlerini kültürler üstü bir bakış açısı ile ele alarak olabildiğince objektif bir anlayış ve profesyonel bir tutum sergilemesini sağlayabilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde, gelişim dönemlerinden, Ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri ve bu dönemlerin görevleri psikolojik, biyolojik ve sosyal olarak ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsanı çok boyutlu olarak betimler
Gelişim ve Kişilik kuramlarının bireyin davranışlarına etkisini yorumlar
İnsanın sosyal çevre ile etkileşimlerini genel boyutları ile açıklar
Gelişim dönemlerini ve bu dönemlerin görevlerini yorumlar
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini açıklar
Gelişim dönemlerine ilişkin bilgilerini sosyal hizmet uygulamaları için kullanır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Çevre Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu
2 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Çevre Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu
3 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Yetişkinlik Dönemi: Tanımı, Özellikleri ve Gelişim Görevleri ve Yetişkinlik Kuramları Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu
4 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Genç yetişkinlik dönemi, gelişim görevleri ve genç yetişkinlik döneminin biyolojik ve psikolojik yönleri Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
5 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Genç yetişkinlik döneminin sosyal ve çevresel yönleri Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu
6 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Orta Yaş Döneminin Biyolojik Yönleri: “Orta Yaş Krizi”. “Menopoz-Andropoz” Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
7 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Orta Yetişkinlik Döneminin Sosyal Yönleri I: Yoksulluk ve İşsizlik Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
8 - ARA SINAV -
9 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Orta Yetişkinlik Dönemi Döneminin Sosyal Yönleri II: Aile Kavramı, Aile Sorunları Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
10 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Orta Yetişkinlik Dönemi Döneminin Sosyal Yönleri II: Aile Kavramı, Aile Sorunları Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
11 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Orta Yetişkinlik Dönemi Döneminin Sosyal Yönleri III: Aile Sistemi Değerlendirme Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
12 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Yaşlılık Döneminin Genel Özellikleri, Yaşlılık Kuramları Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
13 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Yaşlılık Döneminin Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal Yönleri Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
14 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Ölüm ve Ötenazi Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
15 Charles Zastrow, and Karen-Kirst Ashman. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Genel Tekrar Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kağıtçıbaşı, Ç.(2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.
Adler, A. (1984). Yaşama Sanatı. İstanbul: Say Yayınları.
Emiroğlu, V. (1995). Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. İstanbul: Şafak Matbaacılık.
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi. Yaşlılık Gerçeği. Ankara: 2004.
İl, S. (1999). Evlilik ve Eş Seçimi. H.Ü. Sosyal Hizmetler Dergisi. (Deprem Özel Sayısı). Cilt: 1,Sayı: 10, Sy: 16-20.
Zastrow, C. ve Kirst-A. K. (2016). İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre. Ankara: Nika Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
2
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
1
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
4
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
2
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 3 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0