TR EN

ANESTEZİ UYGULAMALARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP102 ANESTEZİ UYGULAMALARI II 2 7 5 10

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Monitörize hasta takibi yapar ve ekg ritimlerini okur
Kardiopulmoner resüsitasyon uygular
Epidural ve spinal blok uygulamalarına yardımcı olur
Periferik blok uygulamalarında yardımcı olur
Ameliyathane dışı uygulamasına yardımcı olur
İnvaziv işlemlerde anestezi uygulamasına yardımcı olur
Ağrı ünitelerinde uygulamalara yardımcı olur
Aspirasyon ugulamasını yapar
Anstestezi uzmanı kontrolünde hastanın uyutulması,uyandırılması ve transferini sağlar.