TR EN

ANESTEZİ UYGULAMALARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP102 ANESTEZİ UYGULAMALARI II 2 7 5 10

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. NERMİN KOÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencinin EKG ritimlerini okuyabilmesi,önemli ritim bozukluklarını tanıyabilmesi ve ilaçları hazırlayabilmesi, nazogastrik sonda hazırlığı yapabilmesi,aspirasyon uygulamasını yapabilmesi,uygulamalar sırasında oluşabilecek komplikasyonlar için önlem hazırlığı yapabilmesi , kardiopulmoner resüsitasyon uygulaması yapabilmesi, anestezi uygulamalarına yardımcı olabilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Kardiopulmoner resüsitasyon uygulama,EKG ritimlerini okuma ve ritim bozukluklarını önceden tanıyabilme.Uygulama sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara hazırlıklı olabilmek.Resüsitasyon algoritmasını bilmek ve ekip çalışmasına katılabilmek.Santral blok uygulamalarına yardımcı olma, Periferik blok uygulamalarında yardımcı olma, Monitörize hasta takibi yapma, Tıbbi görüntülemelerde anestezi uygulamasına yardımcı olma, Girişimsel işlemlerde anestezi uygulamasına yardımcı olma, Ağrı ünitelerinde uygulamalara yardımcı olma

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Monitörize hasta takibi yapar ve ekg ritimlerini okur
Kardiopulmoner resüsitasyon uygular
Epidural ve spinal blok uygulamalarına yardımcı olur
Periferik blok uygulamalarında yardımcı olur
Ameliyathane dışı uygulamasına yardımcı olur
İnvaziv işlemlerde anestezi uygulamasına yardımcı olur
Ağrı ünitelerinde uygulamalara yardımcı olur
Aspirasyon ugulamasını yapar
Anstestezi uzmanı kontrolünde hastanın uyutulması,uyandırılması ve transferini sağlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - MONİTÖRİZE HASTA TAKİBİ Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
2 - ARTERİYAL KAN BASINCI TAKİBİ (TANSİYON VE NABIZ) Anlatım, soru- cevap, tartışma,borAnlatım,soru-cevap laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
3 - EKG RİTİM DEĞERLENDİRME Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama beyin fırtınası, ,demonstrasyon
4 - EKG RİTİM BOZUKLUKLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
5 - CPR (KARDİYO PULMONER RESÜSİTASYON) Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
6 - YETİŞKİN, ÇOCUK, BEBEK, İLERİ YAŞAM DESTEĞİ VE SONRASI BAKIM Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
7 - ASPİRASYON UYGULAMA VE KOMPLİKASYONLAR Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 - NAZOGASTRİK SONDA UYGULAMA VE KOMPLİKASYONLAR Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
10 - EPİDURAL, SPİNAL,KAUDAL BLOK UYGULAMA HAZIRLIĞI Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama , beyin fırtınası, demonstrasyon
11 - AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİLERDE UYGULAMA VE KOMPLİKAYONLAR Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
12 - ENDOSKOPİK,RADYOLOJİK,RADYOTERAPİ GİRİŞİMLERDE ANESTEZİ UYGULAMASI Anlatım, soru- cevap, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
13 - REJYONEL İ.V VE PERİFERİK BLOKLARDA ANESTEZİ UYGULAMA Anlatım, soru- cevap, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
14 - SEDO ANALJEZİ VE AĞRI ÜTELERİNDE HAZIRLIK Anlatım, soru- cevap, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
15 - STAJ ÖNCESİ ELEKTİF AMELİYATLARDA KULLANILAN İLAÇLAR VE GAZLAR Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulaması, beyin fırtınası, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

GÜNCEL KİTAPLAR, HAZIRLANAN PROJE VE TEZLER,İNTERNET,ANESTEZİ TEKNİKER KİTAPLARI,MİLLER ANESTEZİ VE OKUL LABORATUVARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda hastaları hazırlayabilir, gerekli anestezi ve reanimasyon uygulamalarını yapabilir.
2
Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlayabilir.
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir
2
Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verebilir.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Pratikte yeterli beceriye sahip olup, sakin ve soğukkanlıdır.
2
Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi ile ilgili temel ve uygulamalı sağlık bilgisine sahiptir.
2
Anestezi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
3
Etik standartları konusunda bilgi sahibidir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleriyle etik kurallara uygun, bilgi verici ve etkili bir biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon üniteleri ile Ağrı odalarında hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeye sahip olur

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 7 98
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 14 4 56
Okuma 0 0 0
Ödev 1 5 5
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 233
Genel Toplam 233
Toplam İş Yükü / 25.5 9,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0