TR EN

ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP104 ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI 2 7 5 9

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Anestezi cihazı bölümlerini söker takar. Medikal gaz kaynaklarının kontrolünü yapar. Eksikleri tamamlar.
Yedek gaz silindirlerini kontrol eder ve eksikleri giderir.
Genel anestezi öncesi malzemeleri hazırlar.
Anestezi cihazını kullanır hale getirir.
Anestezi cihazını manuel ve otomatik olarak kullanır.
Hastayı monitörize eder ve operasyon boyunca takibini yapar.
Infüzyon ve kan hazırlığı yapar.
Pulseoksimetre ,ısı probu,kapnografi, EKG ritmi takibi yapabilir.
Aspirasyon cihzını kullanabilir.
Anestezi uzmanı kontrolünde hastanın oral entübasyon, extübasyon hazırlığını ve uygulaması yapar.