TR EN

CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AHP101 CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ I 1 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sistemlere ilişkin cerrahi hastalıkların tanımını yapar
Cerrahi girişim yöntemleri öğrenir.
Cerrahi girişimin kapsamını kavrar.