TR EN

CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AHP102 CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ II 2 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Cerrahinin tarihsel gelişim sürecini açıklar
Genel postoperatif erken ve geç komplikasyonları tanımlar
Yara çeşitlerini ve iyileşmesi sürecini özetler
Kalp cerrahisi ameliyatlarını ,kullanılan özel ekipmanları ve ameliyathane düzenini açıklar
Torasik cerrahi ameliyatlarını ve acil cerrahi uygulamaları açıklar
Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi hastalıklarını ve cerrahi girişimleri sıralar
Beyin cerrahisinde kullanılan özel ekipmanları, özel cerrahi teknikleri özetler
Çocuk cerrahisinin özelliklerini ve erişkin cerrahisinden farklılıkları açıklar.