TR EN

HALK SAĞLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP226 HALK SAĞLIĞI 3 2 2 3

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Toplumu tanıma, halkın değişen bakım gereksinimlerinin farkında olma, öncelikli sağlık sorunlarını belirleyebilme ve sağlık risklerini azaltan önlemler alabilme
Eğitim ve danışmanlık yöntemlerini kullanarak bireyin kendi sağlık bakımına katılmasını sağlama, sağlıklı yaşam biçimi ve sağlıklı çevre oluşturacak temel davranış için beceri geliştirme
Çocuk, kadın, erişkin ve yaşlının sağlığına yönelik tüm bilgi ve deneyimlerini kullanabilme
Ana ve çocuk sağlığına yönelik bakım hizmetlerinin örgütlenmesi yürütülmesi ve değerlendirilmesinde lider rolü üstlenebilme
Okul sağlığı, iş sağlığı ve iş güvenliği ve toplum ruh sağlığı hizmetlerine yönelik uygulama sistemlerini kavrama ve rol oynama