TR EN

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS116 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 3 3 4

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilim, kuram ve araştırma ilişkisini bilir.
Bilimsel araştırmayı tanımlar.
Bilimsel araştırma temel kavramlarını bilir.
Veri toplama tekniklerini bilir.
Bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflandırabilir.
Nicel ve nitel yöntemleri kullanarak bilimsel araştırma gerçekleştirebilir.
Ürettiği bilimsel bilgiyi hedef kamuoyu ile paylaşır.