TR EN

INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF431 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çokuluslu işletmelerin yapısını açıklar.(explain) (2)
Finansal piyasaların uluslararası boyutlarını araştırır.(research) (2)
Döviz piyasası, döviz kurları, kur değişmeleri ve uluslararası parite koşullarını yorumlar.(interpret) (4)
Uluslararası para, tahvil ve hisse senedi piyasalarını analiz eder.(analyze) (4)
Dış ticaret finansmanla ilgili problemleri çözer.(solve) (4)
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve yabancı yatırım projelerini değerlendirir.(evaluate) (5)