TR EN

TÜRK SİYASİ HAYATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU224 TÜRK SİYASİ HAYATI 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Osmanlı dönemindeki tarihsel deneyimlerin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
Jön Türkler döneminde yaşanılan tarihi deneyimlerin Türk siyasal hayatı üzerindeki yansımalarını analiz eder.
Türk Bağımsızlık Savaşı'nın ve Atatürk döneminin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
1938-1945 döneminin Türk siyasal hayatı üzerindeki yansımalarını analiz eder.
Çok partili döneme geçişi, Demokrat Parti dönemini ve 27 Mayıs 1960'ın Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
1960-1971 arası dönemi ve 12 Mart 1971'in Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini analiz eder.
1971-1980 arası dönemi ve 12 Eylül 1980'in Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
1980-1983 arası dönemi ve 1983-1991 Özal döneminin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini analiz eder.
1991-1998 arası dönemi ve 28 Şubat 1997'nin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
28 Şubat sonrası dönemin (1997-2002) Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
2002-2007 arası dönemin Türk siyasal hayatına etkisini inceler.
2007 sonrası dönemin Türk siyasal hayatına etkisini inceler.