TR EN

FINANCIAL ACCOUNTING II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS104 FINANCIAL ACCOUNTING II 2 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Alacak kalemlerini listeler
Maddi olan ve olmayan varlıkları sınıflandırır
Amortisman hesaplar
Kısa ve uzun dönemli borçları tanımlar
Temettülerin ve hisse senedi bölünmelerinin kayıt altına alı
Şirket Gelir Tablosunu hazırlar