TR EN

OBLIGATIONS LAW DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS329 OBLIGATIONS LAW 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

6098 Sayılı TBK hükümlerini bilir.
Çözüme yönelik kanun hükümlerini sınıflandırır.
Temsil, Haksız fiil, sebepsiz zenginleşme gibi hukuki kurumları tanımlar.
Özel hukukun diğer alanlarını bu derste öğrendikleriyle örneklendirir.
Öğrendiklerini somut olaylar ile bağdaştırır.
Sözleşme kavramını ve sözleşme çeşitlerini özetler.