TR EN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 2 2 2
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Osmanlı Devleti'nin son yüzyılı hakkında bilgi sahibi olur.
Yeni Türk devletinin hangi koşullar altında kurulduğunu kavrar.
Geçmişle gelecek arasında köprü kurma yeteneğini geliştirir.
Ülke sorunları hakkında geçmişten çıkarılan dersler ışığında fikir yürütür.
Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ortamda varlığının temeli olan Lozan Barış Antlaşması'nın önemini kavrar.