TR EN

ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATA102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 2 2 2 2
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Türk İnkılâbı'nın önemini kavrar.
Atatürk İlkeleri'ni tarihsel perspektif içinde değerlendirir.
Türk dış politikasının temel nitelikleri hakkında fikir sahibi olur.
Yakın dönem Türkiye tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
Güncel gelişmeleri geçmişin koşullarıyla karşılaştırarak değerlendirir.