TR EN

RİTMİK CİMNASTİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY237 RİTMİK CİMNASTİK I 3 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ritmik cimnastik branşı ile ilgili kavramları açıklar.
Ritmik cimnastik branşının Türkiye’deki ve dünyadaki tarihsel sürecini anlatır.
Ritmik cimnastik branşı disipliniyle ilgili temel bilgileri açıklar.
Ritmik cimnastik branşına ait kuralları açıklar ve uygular.
Ritmik cimnastik branşının terminolojisini kullanır.
Ritmik jimnastik branşının temel tekniklerini uygular.
İp, çember, top, labut ve kurdele aletleri ile alıştırmalar yapar.
Ritmik cimnastik branşına özgü aletleri kullanarak bir koreografiyi uygular.