TR EN

MEDYA VE İLETİŞİM HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY331 MEDYA VE İLETİŞİM HUKUKU 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim hukukunun temel kavram ve terimlerini açıklar.
Hukukun temel kavram ve terimlerini kullanarak basın özgürlüğü kavramını tarihsel bağlamda yorumlar.
Basın özgürlüğünün unsurlarını ve meşru sınırlarını tartışır.
İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde getirdiği yeni yasal düzenlemelerin etkinliğini tartışır.