TR EN

SİNEMA KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY417 SİNEMA KURAMLARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel sinema kuramları ve önemli kuramcılarını tanımlar.
Sinema kuramlarının ortaya çıkma nedenlerini açıklar.
Sinema dilinin gelişimini açıklar.
Modern ve postmodern döneme ait yaklaşımların film kuramları ile bağlantısını kurar.