TR EN

SOSYAL SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT122 SOSYAL SORUNLAR 2 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kadına, çocuğa ve yaşlılara yönelik şiddet ve istismar türlerini öğrenerek sorunlara ilişkin çözüm yollarını açıklar
Ortaya çıkan yerel çevre sorunlarının neler olduğunu bilerek, bu sorunların küresel çevre sorunu olduğunu açıklar
Toplumsal yapıyı etkileyen ve sosyal sorunlara yol açabilecek olası etmenleri analiz eder
Sosyal sorun tanımlarını ve kuramsal yaklaşımları kullanarak sosyal sorunların önlenmesine ilişkin çözüm yollarını planlar