TR EN

SOSYAL SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT122 SOSYAL SORUNLAR 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE TURHAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencinin sorun bakış açısını ve sosyal sorunlara ilişkin temel kavramları, kuramsal yaklaşımları, Dünya’da ve Türkiye’deki çeşitli sosyal sorunları öğrenmesi ve çözüm ile ilgili önerileri geliştirmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Bu dersin içeriği; sosyal sorunların tanımlanması, anlamlandırılması, sosyal sorunların tarihçesi, sosyal sorunların çeşitleri ve çözümleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kadına, çocuğa ve yaşlılara yönelik şiddet ve istismar türlerini öğrenerek sorunlara ilişkin çözüm yollarını açıklar
Ortaya çıkan yerel çevre sorunlarının neler olduğunu bilerek, bu sorunların küresel çevre sorunu olduğunu açıklar
Toplumsal yapıyı etkileyen ve sosyal sorunlara yol açabilecek olası etmenleri analiz eder
Sosyal sorun tanımlarını ve kuramsal yaklaşımları kullanarak sosyal sorunların önlenmesine ilişkin çözüm yollarını planlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sosyal sorun nedir? Sosyal sorun bakış açısının tartışılması Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
2 "Modern Zamanlar" filminin izlenmesi Sosyal sorunlar ve tarihsel gelişimi: Sanayi Devrimi Anlatım, Tartışma
3 Literatür Taraması Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni ve Küresel Eşitsizlik Anlatım Soru-Cevap , Tartışma
4 Literatür Taraması Yoksulluk Anlatım Soru-Cevap , Tartışma
5 Tüik verilerinin 2017 verilerinin incelenmesi İşsizlik Anlatım Soru-Cevap , Tartışma
6 http://www.goc.gov.tr/ sayfasının incelenmesi Göç Anlatım Soru-Cevap , Tartışma
7 Gazetelerden bir tane şiddet haberi bulunarak değerlendirme yapılması Şiddet ve Türleri Anlatım Soru-Cevap , Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Evrensel Bildirgenin Okunması İnsan Hakları ve İhlalleri Anlatım Soru-Cevap
10 Önceki dersin notları Ayrımcılık-Irkçılık Beyin Fırtınası, Anlatım, Soru Cevap
11 Önceki dersin notları Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Anlatım, Tatışma Soru Cevap, Örnek Olay
12 Literatür taraması Yaşlılık Anlatım, Soru Cevap
13 Literatür taraması Engellilik Anlatım, Soru Cevap
14 Çernobil Çevre felaketinin incelenmesi Çevre Sorunları Anlatım, Soru Cevap
15 Bireysel Çalışma Genel Tekrar Geribildirim ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Adak, N. (2009). Sosyal Problemler Sosyolojisi:Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler. İstanbul: Siyasal Kitabevi.
Kaya, İ. (2014). Sosyal Sorunlar Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
2
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
5
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
4
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
4
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
1
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
1
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 5 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0