TR EN

İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT211 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsanı çok boyutlu olarak betimler
Gelişim ve Kişilik kuramlarının bireyin davranışlarına etkisini yorumlar
İnsanın sosyal çevre ile etkileşimlerini genel boyutları ile açıklar
Gelişim dönemlerini ve bu dönemlerin görevlerini tanımlar.
Gelişim dönemlerine ilişkin bilgilerini sosyal hizmet uygulamaları için kullanır.