TR EN

İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT211 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öncelikle insanı (bireyin kendisini) ve davranışını tanımlatabilmektir. Sonrasında davranış kuramlarından hareketle insan davranışlarının nedenlerini (nörobiyolojik, kalıtım ve sosyal çevre etkilerini) genel çerçevede değerlendirebilmek, insanın sosyal çevre ile olan etkileşimlerindeki davranışlarını inceleyerek öğrencinin öğrendikleri ile insanı, davranışı ve çevre ile etkileşim süreçlerini yeniden yorumlayabilmesine katkıda bulunabilmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; İnsan kimdir, davranış nedir, davranışın hiyerarşisi, sosyal çevre, davranış ve kişilik gelişiminde sosyal çevre ve gelişim dönemleri bulunmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsanı çok boyutlu olarak betimler
Gelişim ve Kişilik kuramlarının bireyin davranışlarına etkisini yorumlar
İnsanın sosyal çevre ile etkileşimlerini genel boyutları ile açıklar
Gelişim dönemlerini ve bu dönemlerin görevlerini tanımlar.
Gelişim dönemlerine ilişkin bilgilerini sosyal hizmet uygulamaları için kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Genel Tanıtımı ve İnsan Üzerine Düşünme.... Soru-Cevap/ Tartışma
2 Kalıtım, Çevre, Davranış kavramlarının tanımları üzerine araştırma yapmak. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Kavramlarının Tanımı, Kullanımı, Gelişimde Kalıtım ve Çevrenin Etkisi Anlatma, Soru-Cevap
3 Önceki ders notları ve referanslar Toplumsallaşma Sürecinde Birey ve Toplumsallaşma Kuramları Anlatma, tartışma
4 Önceki ders notları ve referanslar Çevre ve Davranış Anlatma, tartışma
5 Önceki ders notları ve referanslar İnsan Davranışları ve Sosyal Çevreye Kuramsal Yaklaşım: Ekosistem Kuramı / Sistem Kuramı Anlatma, tartışma
6 Önceki ders notları ve referanslar Gelişimde temel kuramlar Anlatma, tartışma
7 Gazetelerden bir tane şiddet haberi bulunarak değerlendirme yapılması Doğum öncesi dönemde gelişim, doğum öncesi ve hamilelik süresince bebeği ve anneyi olumsuzetkileyebilecek olaylar Anlatma, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Evrensel Bildirgenin Okunması Bilişsel, Dil ve Ahlak Gelişimi Anlatma, tartışma
10 Literatür taraması Bebeklik Döneminde Gelişim (Biyolojik-Psikolojik-Sosyal) Anlatma, tartışma
11 Literatür taraması Çocukluk Dönemi Anlatma, tartışma
12 Literatür taraması Çocukluk Tarihi Anlatma, tartışma
13 Literatür taraması Ergenlik Döneminde Gelişim (Biyolojik-Psikolojik-Sosyal) Anlatma, tartışma
14 Literatür taraması Toplumsal Cinsiyet ve Dışa Vurumu Anlatma, tartışma
15 Bireysel Çalışma Genel Değerlendirme ve Tekrar Anlatma, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Zastrow, C. ve Kirst A. K. (2016). İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre. Ankara: Nika Yayınları.
Tolan, B. İ. ve Batmaz G. (1991). Sosyal Psikoloji. Ankara: Adım Yayıncılık.
Cüceloğlu, D. (2016). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi
Santrock, J. W. (2011). Yüksel, G. (Çev. Ed.) Yaşam Boyu Gelişim-Life Span Development. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
Berk, L. (2014). Işıkoğlu Erdoğan N. (Çev. Ed.) Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Gander, M. ve Harry W. G. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayına Hazırlayan: Onur, Bekir. 1 .Ankara: İmge Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
3
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
4
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
1
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
1
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
1
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 3 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0