TR EN

ZİYAFET ORGANİZASYONU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY323 ZİYAFET ORGANİZASYONU 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler türüne göre bir ziyafeti gerçekleştirecek tasarımı yapar.
Ziyafet ekibini destekleyecek ziyafet yönetimini yapılandırır.
Bir ziyafetin maliyet öngörüsü ve hedefin tutması için gerekli kararları raporlar.
Bir ziyafette beklenmeyen gelişmeleri nasıl çözeceklerini ve çözüm önerilerinin sonuçlarını tahmin edebilir.