TR EN

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY415 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kamuoyu araştırmalarının kapsamını açıklar.
Kamuoyu araştırma modellerini analiz eder.
Kamuoyu araştırma yöntemlerini uygular.
Araştırma konusuna uygun anket sorusu hazırlar.
Anket sonuçlarını değerlendirir.