TR EN

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY415 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları için kamuoyu araştırmalarının önemini ortaya koyarak, kamuoyu çalışmasının nasıl yapıldığını öğretmektir.
İçerik: Dersin içeriği; kamuoyu araştırmalarının kapsamı, önemi, araştırma deseni, örneklem seçimi, araştırma modelleri, anket sorusunun hazırlanışı, verilerin işlenmesi, analiz konularını kapsamaktadır.