TR EN

KİŞİSEL MARKA OLMAK VE İNOVASYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY323 KİŞİSEL MARKA OLMAK VE İNOVASYON 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Marka olgusuna ait kavramları açıklar.
Marka yönetimi sürecinin aşamalarına örnek verebilir.
Kişisel hedefler ve marka olmak arasında ilişki kurabilir.
Marka değerinin bireysel ve kurumsal farklarını karşılaştırır.