TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanı ile ilgili temel kavramlara hakim olma ve kullanabilme
2
Alanı ile ilgili problemleri anlama ve yorumlayabilme
3
Alanı ile ilgili problemlere çözüm üretme ve uygulamasını gerçekleştirme
4
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve yaşam boyu öğrenme bilinci
5
Bilişim teknolojilerine hakim olma ve etkin kullanabilme becerisi
6
Bireysel ve/veya takım çalışmalarına yatkın olma becerisi
7
Bilgiyi uygulamaya geçirme yeteneği
8
Sahip olduğu bilgi birikimini toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanabilme yeteneği

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak
2
Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek.
3
Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak.
4
Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
5
Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek.
6
Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak.
7
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.
8
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak
2
İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
3
Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek

Öğrenme Yetkinliği

1
Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek.
2
Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak
3
Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme
2
Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi
3
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme
4
Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5
Bağımsız davranma, insiyatif kullanma, yaratıcılık becerisi ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma

Alana Özgü Yetkinlik

1
Ulusal kalkınmaya katkı yapacak bilim ve teknolojileri üretebilen
2
Bilimsel düşünceye ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilen
3
Analitik düşünme yeteneğine sahip
4
Problem tanımlama ve çözüm bulma yeteneği kazanmış
5
Ülkenin ihtiyaçlarına uygun Ar-Ge projeleri geliştirebilen
6
Mesleki etik değerlere sahip
7
Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilen çok yönlü ve kültürlü

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Alanı ile ilgili temel kavramlara hakim olma ve kullanabilme
2
Alanı ile ilgili problemleri anlama ve yorumlayabilme
3
Alanı ile ilgili problemlere çözüm üretme ve uygulamasını gerçekleştirme
4
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve yaşam boyu öğrenme bilinci
5
Bilişim teknolojilerine hakim olma ve etkin kullanabilme becerisi
6
Bireysel ve/veya takım çalışmalarına yatkın olma becerisi
7
Bilgiyi uygulamaya geçirme yeteneği
8
Sahip olduğu bilgi birikimini toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanabilme yeteneği
9
Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak
10
Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek.
11
Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak.
12
Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
13
Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek.
14
Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak.
15
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.
16
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak.
17
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak
18
İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
19
Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak
20
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek
21
Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek.
22
Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak
23
Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.
24
Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme
25
Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi
26
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme
27
Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
28
Bağımsız davranma, insiyatif kullanma, yaratıcılık becerisi ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
29
Ulusal kalkınmaya katkı yapacak bilim ve teknolojileri üretebilen
30
Bilimsel düşünceye ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilen
31
Analitik düşünme yeteneğine sahip
32
Problem tanımlama ve çözüm bulma yeteneği kazanmış
33
Ülkenin ihtiyaçlarına uygun Ar-Ge projeleri geliştirebilen
34
Mesleki etik değerlere sahip
35
Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilen çok yönlü ve kültürlü

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Alanı ile ilgili temel kavramlara hakim olma ve kullanabilme
Alanı ile ilgili problemleri anlama ve yorumlayabilme
Alanı ile ilgili problemlere çözüm üretme ve uygulamasını gerçekleştirme
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve yaşam boyu öğrenme bilinci
Bilişim teknolojilerine hakim olma ve etkin kullanabilme becerisi
Bireysel ve/veya takım çalışmalarına yatkın olma becerisi
Bilgiyi uygulamaya geçirme yeteneği
Sahip olduğu bilgi birikimini toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanabilme yeteneği
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak
Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek.
Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak.
Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek.
Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak.
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak
İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek.
Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak
Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme
Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme
Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
Bağımsız davranma, insiyatif kullanma, yaratıcılık becerisi ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Ulusal kalkınmaya katkı yapacak bilim ve teknolojileri üretebilen
Bilimsel düşünceye ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilen
Analitik düşünme yeteneğine sahip
Problem tanımlama ve çözüm bulma yeteneği kazanmış
Ülkenin ihtiyaçlarına uygun Ar-Ge projeleri geliştirebilen
Mesleki etik değerlere sahip
Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilen çok yönlü ve kültürlü